fbpx

Od osteoporoze boluje više od 75 milijuna ljudi u SAD-u, Europi i Japanu. Jedna od dvije žene u dobi iznad 60 godina će patiti od prijeloma (frakture) kostiju uslijed osteoporoze, a  10-20%  žena sa frakturom kuka  umire u roku od 6 mjeseci. U razvijenim zemljama izbrojeno je 1.6 milijuna fraktura kukova svake godine, a procjenjuje se da bi broj do 2050 g.  mogao narasti na 6.3 milijuna kada će broj  65-godišnjaka u svijetu narasti s 524 milijuna na 1.5 milijarde.

Osim starenja, rizični faktori za pojavu osteoporoze su pušenje,  konzumacija alkohola i kofeina, nedovoljna fizička aktivnost i loša prehrana-svi visoko zastupljeni čimbenici u razvijenim zemljama.

 

Procjenjuje se da je globalno tržište lijekova za osteoporozu poraslo u prosjeku za 20%  tijekom 2009 godine na 6.8 milijarde američkih dolara. Tržište dodaka prehrani  također raste, ali manjom brzinom. Procjenjuje se da je tijekom 2010 g. zarada na dodacima prehrani za zdravlje kostiju dostigla 1.8 milijardu američkih dolara, što je rast od 6% u usporedbi s 2009 godinom.

Pukotine u teoriji „cigle i žbuke“

Kalcij i kalcij-plus-multivitaminski suplementi pokazali su svoje nedostatke  u dvije  studije  provede 2011 godine: jedna je pokazala više kardiovaskularnih problema u žena koje su uzimale kalcij, a druga studija je pokazala povećan mortalitet kod starijih  žena koje su uzimale preparate s multivitaminima.

Jedna studija na 4957 dobrovoljaca s suplementom kalcija pokazala je samo 16%  manju pojavu fraktura nakon tri godine uzmanja 1000 mg kalcija sa 400 IU vitamina D3 što je ukazalo na drugi problem.  Hipoteza zdravih kostiju „cigle i žbuke“ –gdje se zdravlje kostiju postiže kroz bioraspoloživost kalcija (cigle) zajedno s fosforom i drugim elementima (žbuka) ima neke ozbiljne nedostatke odnosno pukotine.

Prva „pukotina“  koja  je izazvala pažnju je istraživanje Harvadskog profesora i vodećeg nutricionista Odjela za agrikuturu dr. Marka Hegsteda. Istraživanje dr. Hegsteda iz 1986 objavljeno u časopisu Journal of Nutrition pokazalo je da u zemljama u kojima se konzumira više kalcija postoji i veći postotak  frakture kukova. Na vrhu liste našle su se SAD, zatim New Zeland i Švedska - sve zemlje sa visokom konzumacijom kalcija.

Istraživanje u Sveučilištu u Hong Kongu iz 1996 potvrdilo je da je stopa frakture kukova kod Kineza i stanovnika Tajvana 40-50%  manja nego u Amerikanaca.

U svom pregledu kontinuiranog istraživanja 2001 g. dr. Hegsted je napisao u časopisu American Journal of Nutrition: „Iako je visok unos kalcija dugo bio preporučan kao prevencija osteoporoze, postoji malo dokaza koji ukazuju da visok unos kalcija efektivno spriječava frakture. Osteoporotične frakture su, kao i korornarne bolesti arterija, prije svega  bolesti zapadne civilizacije“. Podaci ukazuju „sve više dokaza da prehrana bogata voćem i povrćem djeluje prevetivno u spriječavanju fraktura“.

Zbunjujuća gustoća kostiju

Niska mineralna gustoća kostiju (BMD eng. Bone mineral density) se često izjednačava s osteoporozom i frakturama kostiju, a visoka gustoća kostiju sa zdravljem. Ipak,  podaci dva desetljeća dugih epidemioloških istraživanja pokazuju da samo polovica ljudi koji pate od osteoporoze imaju nisku gustoću kostiju odnosno osteopeniju.

U Švedskoj pregled  90 000 osoba i 2000 fraktura kostiju je pokazao  da gustoća kostiju nije točan indikator individualnog rizika od prijeloma. „Mi ne preporučamo testiranje menopauznih žena na osteoporozu mjerenjem gustoće kostiju“ tvrde istražitelji.

Određivanje gustoće kostiju za procjenu rizika od prijeloma više nije pouzdan način utvrđivanja. Danas, zlatni standard za određivanje rizika od prijeloma je FRAX (eng. Fracture Risk Assessment). FRAX faktori uključuju zemlju porijekla, kliničku povijest, dob, spol, indeks tjelesne mase, etničku pripadnost, pušenje, korištenje glukokortikoida i reumatoidni artritis zajedno s simptomima osteoporoze i rezultatima gustoće kostiju. Inicijalno razvijen od kliničara Svjetske zdravstvene organizacije, FRAX je sada usvojen pri američkoj Nacionalnoj zakladi za osteoporozu.

Da visoka gustoća kostiju ne mora nužno značiti zdravlje, potvrdilo je istraživanje objavljeno u časopisu the Journal of the American Medical Association (JAMA) koje je pokazalo da visoka gustoća kostiju je povezana s pojavom karcinomom dojke. Istraživanje provedeno na 6854 žene starije od 65 godina pokazalo je veću pojavu karcinoma dojke za 30-50% sa svakom višom jedinicom BMD-a.

Dodatno, istraživanje dr. sc. Michael Nevitt-a i dr. Nancy Lanesa Kalifornijskog Sveučilišta  pokazalo je da je visoka gustoća kostiju povezana sa povećanom incidencijom osteoartritisa.

Metabolizam kostiju

Dr.sc. Michael McBurney predsjednik Znanstvenog savjetodavnog vijeća seniora kod Vijeća za odgovornu prehranu (eng. Councilfor Responsible Nutrition -CRN) i izvanredni profesor Tufts Sveučilišta objasnio je samu prirodu kostiju „Iako izgledom djeluju kruto, kosti su metabolički aktivne“ te dodaje „Kost se konstantno remodulira;  putem osteoklasta kost se razgrađuje, a formiranje kostiju obavlja se  uglavnom putem osteoblasta.  Kako ljudi stare, kosti postaju krhke ili osteoporozne uslijed veće aktivnosti osteoklasta naspram osteoblasta. „

„Metabolički aktivna“ razlikuje se od teorije „cigle i žbuke“, ali minerali u kostima i dalje su glavna komponenta. „Kost“ kaže dr. McBurney, „je sastavljena od minerala (50-70%), organskog matriksa (20-40%), vode i lipida“

„Kosti su živa supstanca i kalcij je vrlo važan element u izgradnji kostiju“dodaje dr.sc.Mona Møller,  znanstvenica pri Kappa Bioscience AS u Norveškoj. „Masa kostiju povećava se u dvadestetima, te počinje polako opadati. Nakon trideste godine života masa kosti počinje opadati i u žena i u muškaraca.“

Novi šerif u gradu

Istraživači na Koreanskom sveučilištu Ulsan College of Medicine našli su 2005 godine kod 4693 postmenopauznih žena koje su patile od osteopenije i osteoporoze povišen C-reaktivni protein (CRP) za 54 odnosno 35%. Također su pronađene i povišene vrijednosti alkalne fosfataze (ALP). Oba markera CRP i ALP pokazatelji su sistematske upalne reakcije. Njihove povišene vrijednosti susreću se kod kardiovaskularnih oboljenja i ostalih inflamatornih poremećaja. „Takvi rezultati dovode do zaključka da subkliničke sistemske inflamacije mogu biti povezane s promjenama u kostima i gustoći kostiju u zdravih žena“ tvrde istraživači.

Istraživači sa Sveučilišta Aberdeen Medical School su pronašli u bolesnika koji pate od osteoporoze aktiviran pro-inflamatorni put sinteze dušikovog monoksida. Bolesnici su imali i do 344% više razine dušikovog monoksida, a te razine uzrokovale su 64% više gubitka gustoće kostiju nego kontrolna skupina.

Dr. Anthony Yun i dr. Patrick Lee sa Stanford Sveučilišta povezali su osteoporozu s upalom,  a novija istraživanja su to i potvrdila. Sveučilišne studije po cijelom svijetu utvrdile su da niska gustoća kostiju i osteoporoza su povezani s pro-inflamatornim mediatorima IL-1ß, IL-6, TNF-α te s RANK/RANKL.

Znanstvenici Sveučilišta u Zurich-u okarakterizili su osteoporozu kao „sistematsku upalu, oksidativni stres, hipoksiju i aktivaciju simpatičkog živčanog sustava“.

Istraživanje dr. Natalie Silverman s Maryland Sveučilišta pokazalo je da aerobno vježbanje smanjuje gubitak koštane mase zajedno s upalnim markerima IL-6 i TNF-α kod 86 postmenopauznih pretilnih žena.

Šerifovi zamjenici

Istraživači također ispituju točan uzrok gubitka koštane mase. Prošle godine istraživanje s Scranton Commonwealth Medical College potvrdilo je da proces remoduliranja kostura je reguliran ekstracelularnim proteinom CTGF-om (eng. Connective tissue growth factor).

CTGF regulira izgradnju stijenki krvnih žila, zglobova i drugog tkiva, kao i oporavak i regeneraciju koštane srži od strane osteoblasta. Za aktivaciju CTGF-a potrebna je signalizacija citokinina imunološkog sustava TGF-ß1. TGF-ß1 utječe na T-stanice (rT stanice) koje reguliraju upalnu reakciju kod rana.

Ipak prevelike količine CTGF-a (i TGF-ß)  remete prirodni metabolizam kosti inhibirajući morfogentske proteine BMPs koji spriječavaju gubitak koštane mase. BMP7 može poništiti ekspersiju CTGF proteina, a time i TGF-ß1 i gubitak kosti. BMP7 potiče obnovu kosti.

Istraživači  Sveučilišta u Amsterdamu pronašli su da se BMP7 aktivira kod mehaničkog opterećanja kostiju (tj. kod podizanja tereta) što ojačava kost. Vitamin D izgleda također aktivira BMP7.

BMPs reguliraju i enzime metaloproteinaze (MMP) koje proizvode osteoklasti i ostaoblasti. BMP7 se također aktiviraju kod karcinoma, također spriječavaju kalcifikaciju krvnih žila odnosno otvrdnuće krvnih žila.

TGF-ß1 i NF-kB su ključni medijatori kod gubitka koštane mase. T stanice stvaraju TGF-ß1 koji regulira remoduliraje kostura, NK-kB regulira gubitak koštane mase uslijed upale na genetičkoj bazi. NK-kB se stimulira putem TNF-α, IL-1 i drugih. Istovremeno, TGF-ß1 modulira IL-1, IL-2 receptore, IL-6 i druge. Oba upalna medijatora- NF-kB i TGF-ß1 -međusobno se nadopunjuju i pružaju glavnu poveznicu između gubitka koštane mase i upalne reakcije.

Vezano uz gore rečeno, njemački istraživači izolirali su osteoblaste iz bedrene kosti  pacijenata koji su bili podvrgnuti operaciji zamijene kuka. TGF-ß1 citokinini prevladavali su među osteoblastima. Također TGF-ß1 citokinini  su reducirali razinu osteokalcina, povećali količinu osteopontina te smanjili BMPs što je ubrzalo propadanje kostiju.

Istraživači s Sveučilišta Vanderbilt su pronašli da TGF-ß1 određenim mehanizmom povećava aktivnost paratireoidnom hormonu sličnog peptida (PTHrP) što uzrokuje povećani gubitak kostiju.

Drugim riječima, gubitak koštane mase je inflamatorna reakcija.

Implikacije gubitka koštane mase uslijed upale

Dr.sc. Dallas Jones s Harvard School of Public Health je okarakterizirao studiju gubitka koštane mase uslijed upale kao „osteoimunologiju“. Znanstvenici sa Sveučilišta Lille Nord de France nazvali su tu pojavu „Inflammaging“. „Inflammaging bi mogao biti glavni uzrok gubitka koštane mase uslijed starenja i može čak biti uzrok osteoporoze zbog estrogenskog deficita“ tvrde istraživači. „Nastanak osteoporoze uslijed estrogenskog deficita očituje se 2-4 puta većim razinama CRP-a ili IL-6“.

Dr. Gregory Mundy, bivši profesor na mediciskom fakultetu Vanderbilt i autor od preko 500 stučnih članaka, smatra da je inflamacija  samo središte osteoporoze. „Istraživanja na ljudima i životinjama su implicirala pro-inflamatorne citokinine kao primarne medijatore kod ubrzanog propadanja koštane mase u menopauzi uključujući IL-1, TNF-α i IL-6.“

Dr. Paul Lacativa profesor na državom Sveučilištu Clinical Medicine Rio de Janeiro je izjavio „nekoliko inflamatornih bolesti kao što su reumatoidni artritis, sistemski eritematozni lupus, iritabilni kolon, celijakija, cistična fibroza i kronična obstruktivna plućna bolest povezane su s propadanjem kostiju. Poveznica između osteoklasta, makrofagne kolonije-stimulirajućeg  faktora i pro-inflamatornih citokinina, posebice TNF-α i IL-1,  ukazuju na povezanost  inflamacije s osteoporozom“.

Gubitak kosti povezan je i s HIV/AIDS, raznim karcinomima, sarkoidozom, amiloidozom, kardiovaskularnim bolestima, oštećenjem  bubrega, dijabetesom  i dr.

Dr. Lacativa vjeruje da nova otkrića nude nove kliničke realnosti: „Čvrsto vjerujem da poveznica između upale i osteoporoze je područje koje može dati odgovore na mnoga pitanja koje svakodnevno susrećemo u kliničkoj praksi. Na primjer, upravo sam završio studiju, koja još nije objavljena, a koja ukazuje na povezanost bola u leđima s hipovitaminozom vitamina D. Kako možemo objasniti povezanost? Kroz odnos vitamina D i inflamacije.“

„Problem je kako kontrolirati citokinine s obzirom da imaju mnoštvo funkcija u tijelu. Vitamin D se čini dobar modulator, ali potrebne su daljnje studije“.

Metabolička acidoza

Dr. Lynda Frassetto, klinički profesor medicine na UCSF i internist na UCSF Medical Center, analizirala je stopu frakture kuka u 33 zemlje. Njezino istraživanje je utvrdilo da u zemljama s visokom konzumacijom biljnih proteina postoji manja incidencija frakture kuka. To je potvrdilo istraživanje, vođeno profesorom Benjaminom Abelowom, koje je analiziralo stopu frakture kuka u 34 studije iz 16 zemalja, te koje je utvrdilo da je postotak prijeloma kukova manji u zemljama s većom konzumacijom  biljnih proteina.

Istraživanje provedeno pod vodstvom profesorice Deborah Sellmeyer Sveučilišta u Kaliforniji, pratilo je 1035 starije žene kroz 7 godina. One žene koje su jele više proteina biljnog porijekla imale su manje postotak gubitka koštane mase i fraktura.

Dr. Frassetto tu pojavu povezuje s metaboličkom acidozom „Naša grupa je pokazala da suvremena  prehrana stvara sistematsku nezapaženu metaboličku acidozu u inače zdravih subjekata, a stupanj acidoze raste s godinama.“

Minerali i alkalnost

Dr. Frassetto je utvrdila da konzumacija soli (NaCl) povećava urinarno izlučivanje kalcija i gubitak koštane mase, dok kalij bikarbonat (KHCO3) „ poboljšava održavanje ravnoteže kalcija i fosfora, smanjuje stopu resorpcije kostiju, poboljšava ravnotežu dušika te ublažava normalni pad sekrecije hormona rasta uslijed starenja.“

Istraživanje pod vodstvom dr. Linde Massey, profesorice na Washington State University, također je potvrdilo da konzumacija soli štetno utječe na zdravlje kosti. „Dijetarna sol iznad preporučene dnevne doze  uzrokuje gubitak kalcija urinom. Gubitak kalcija urinom se nadoknađuje kalcijem iz kostiju. U nedavnoj metaboličkoj studiji smo utvrdili (konzumacija soli) da svi ispitanici izgubili kalcij, ali količine su varirale od srednjih do ozbiljnih“ objašnjava dr. Massey.

Za ravnotežu minerala i zdravlje kostiju nisu samo važni kalcij, kalij i sol, kaže stručnjak  dr. Lawrence Wilson. Uz kalcij i vitamin D, dr. Wilson ističe da su i magenzij, mangan, bakar, bor, selen, cink i vanadij također važni za metabolizam kostura. „Koštani matriks mora biti jak, osim što mora imati dovljno minerala u sebi“ dr. Wilston dodaje „To je supstanaca slična hrskavici i zahtijeva mnoštvo hranjivih tvari  za zdravlje. Uklanjanje metala kao što su olovo i aluminiji je također imperativ“.

Široki spektar minerala i elemenata u tragovima također potiče alkalni metabolizam. „Bioaktivnost i optimalna razina minerala povećavaju sadržaj minerala i pojačavaju integritet kostiju. Dobra opskrba mineralima ne ovisi samo o kalciju“ kaže Cristina Munteanu, znanstvenica sa Corn Products International Inc. Westchester IL.

Riješenje Dr. Frassetto je alkalnost. „Moje uvjerenje je da ravnoteža minerala  djelomično ovisi o zakiseljavanju organizma kroz unos proteina- ravnoteža između kisele i alkalne hrane je to što je važno“

Ta ravnoteža, predlaže dr. Frassetto „bi povećala konzumaciju kalij-bazične hrane kao što je voće i povrće u svrhu  održavanja energetskog balansa te veliko smanjenje konzumacije natrij klorida“

Protuupalni vitamini D i vitamin K

Dr. Lacativa ističe ulogu vitamina D, čiji je manjak povezan s više od 70 inflamatornih poremećaja, kao modulatora upale.  Koji god bio mehanizam, istraživanje je jasno pokazalo „meta analiza randomizirano kontroliranog istraživanja  iz 2009 g.  je pronašla povezanost  serumske razne 25 (OH)D vitamina  s prijelomima kostiju u starijih osoba“ kaže dr. McBurney s DSM's.

„Internacionalana udruga za osteoporozu preporuča održavanje vitamina 25(OH)D u serumu od barem 75 nmol/L (30ng/ml). To će vjerojatno zahtjevati oko 800-2000 IU vitamina D3 dnevno. Istraživanje je pokazalo da vitamin D3 ima veću mogućnost podizanja serumskog 25(OH)D vitamina nego vitamin D2“ dodaje dr. McBurney.

Istraživači Sveučilišta u Alberti povezali su gubitak koštane mase u djece koja boluju od celijakije s deficijencijom vitamina D i vitamina K. Japan je odobrio tretman s vitaminom K u liječenju osteoporoze nakon studije s Kagoshima Sveučilišta koja je kod 72 postmenopauzne žene dokazala da  korištenje suplementa vitamina K  spriječava gubitak koštane mase.

Studija iz 2009 g. s Keio University School of Medicine je utvrdila da visoke doze K1 i K2 vitamina u obliku suplemenata  „poboljšavaju indeks koštane čvrstoće u vratu bedrene kosti i smanjuju učestalost kliničkih prijeloma“.

Vitamin K je također važan kod zgrušavanja krvi, zacijeljivanju rana i spriječavanju kalcifikacije krvnih žila. „Vitamin K služi kao co-faktor za γ-glutamil-karboksilazu, koja aktivira Gla-proteine“ kaže dr. Møller iz Kappa Bioscience. „Ovaj gamma-karboksi glutaminat (Gla) ostaci stvaraju kalcij-vezna mjesta. Vitamin K pomaže aktivirati osteokalcin u kosti, te matriksov Gla-protein (MGP) u stijenki krvne žile.„

Dr. Møller se nadovezao na norvešku studiju Sveučilišta Bergen koja je u 1238 starijih muškaraca i 1569 starijih žena pokazala da manjak K1 vitamina  povećava rizik od prijeloma za 57%.

„Vrlo visoke doze vitamin K1 (1-5 mg) su potrebne da bi se pojačala čvrstoća kostiju i smanjila učestalost fraktura u postmenopaznih žena“ dr. Møller nastavlja „Te doze su puno više nego one prisutne u multivitaminskim pripravcima, koji obično sadrže 50-100 mcg vitamina K1. Studije s vitaminom K2 su uglavnom bazirane na unosu natto-a, tradicionalnog japanskog jela s fermentiranom sojom.  Brojne studije su pokazale poveznicu između konzumacije natto-a i smanjenja prijeloma kostiju, većom čvrstoćom i povećanom mineralnom gustoćom kostiju. Konzumacija natto-a je bila između 50-200 mcg kroz 3 godine“.

Estrogen i fitoestrogeni

Istraživač s Instituta INSERM, dr.sc. Thierry Thomas povezao je smanjenu razinu  estrogena i upalu te posljedični gubitak koštane mase. „Metabolizam kostiju je uglavnom pod kontrolom estrogena. Uistinu, T-stanice se aktiviraju smanjenom razinom estrogena i proizvode proinflamatorne citokinine kao što je TNF-α, koji pak stimulira osteoklastogenezu (stvaranje osteoklasta).“

„Novije epidemiloške studije u Aziji su povezale unos izoflavona s smanjenim rizikom od prijeloma kostiju“ kaže Dr. McBurney te dodaje „Nakon suplementacije  genisteinom zabilježeno je povećanje mineralne gustoće kostiju kralješnice i kukova. „ Dr. McBurney je ukazao na studiju objavljenu u European Journal of Nutrition koja je provedena na 70 dobrovoljaca, a koja je pokazala da sojin izoflavon genistein u kombinaciji s vitaminom D3, vitaminom K1 i omega 3-masnim kiselinama povećava gustoću kostiju. Ispitivanja na životinjama su također potvrdila da sojini izoflavoni povećavaju mineralnu gustoću kostiju i smanjuju gubitak koštane mase uslijed niske razine estrogena.

Istraživači Sveučilišta u Melbournu ispitali su prehranu i način života 354 postmenopauznih žena te su utvrdili da one žene koje su konzumirale više sojinih proizvoda  imale manje izražene simptome menopaze i manju stopu propadanja koštane mase. Međutim, osobe koje su jele više soje i sojinih proizvoda su također jele i više voća, povrća i cjelovitih žitarica, manje su pušile i više su vježbale-što su sve čimbenici koji utječu na upalu.

Nova vizija nutraceutika

Kratki pregled stručne literature ukazuje da mnogi nutraceutici utječu na TGF-ß, NK-kB i ostale upalne parametre. Ti proizvodi sadrže: resveratol, quercetin, ekstrakt sjemenki grožđa, omega-3, astragalus, vitamin D, selen, kurkumu, saikosaponine, N-acetilcistein, ružmarinsku kiselinu, Pycnogenol, stroncij, astaxantin, vitamin K, vitamin E i dr.

Ne iznenađuje što neka istraživanja pokazuju da nutraceutici mogu pomoći u prevenciji gubitka koštane mase.  Jedno sveučilišno istraživanje je pokazalo da tokotrienoli (formacije vitamina E) štite osteoblaste od oksidativnog stresa: tokotrienoli i alfa-tokoferoli supresiraju IL-6 i IL-1; a također istraživanjem in vivo tokotrienoli i alfa-tokoferoli obnavljaju gubitak kalcija iz kosti.

U jednoj njemačkoj studji sedam zdravih doborovoljaca je kroz 5 dana uzimalo Pycnogenol (ekstrakt kore bora) što je rezultiralo značajnom padu u razini MMP-9 i NK-kB. „Pycogenol normalizira senzibilnost NK-kB da pokrene upalnu reakciju“ objašnjava dr.dc. Frank Schonlau, direktor Horphag Research, Geneva, Švicarska. Pycnogenol također smanjuje razinu CRP-a što je pokazala studija iz 2008 na 156  pacjenata s osteoartritisom.

Mnoge biljke su provjereno protuupalni agenti, ipak studije koje se bave utjecajem biljaka na zdravlje kostiju su rijetke. Istraživači s Kyung Hee University School of Medicine proveli su studiju na 81 pacijentica u postmenopauzi s osteopeniom i osteoporozom. Pacijentice su dobivale  ekstrakt sibiriskog ginsega (Eleutherococcus senticosus) zajedno s 500 mg  kalcija dnevno ili samo kalcij. Nakon 6 mjeseci grupa koja je primala ginseg imala je značajno manju količinu osteokalcina u serumu, indicirajući pozitivan učinak na remodulaciju kostiju.

Prema zaključku Dr. Frassetto-a nerafinirani proizvodi te voće i povrće mogu također pomoći, jer su bogati kalijem, mineralima, elementima u tragovima i fitonutrijentima što ima alkalni učinak na organizam.

„Eikosanoidi koji nastaju metabolizmom omega-3 masnih kiselina, eikozapentaenoična (EPA) i dokosaheksaeonična (DHA) kiselina imaju manji inflamatori učinak od eikosanoida dobivenih iz omega-6 masnih kiselina“ kaže dr. McBurney “Na taj način povećanim unosom EPA i DHA mogu se reducirati pro-upalni signali koji vode do inflamacije. Istraživanja su pokazala da visok unos DHA pozitivno utječe na mineralnu gustoću kostiju.“

Više od 200 studija je pokazalo da su prebiotici također nutraceutici koji potiču zdravlje kostiju. Ms. Munteanu iz Corn Product objašnjava mehanizam „Produkcija masnih kiselina kratkog lanca u probavnom sustavu pomaže hraniti crijevno tkivo kroz koje se  apsorbiraju minerali, a istovremeno snizuje pH na optimalnu razinu.“

Iako su potrebna nova istraživanja o gubitku koštane mase i protuupalnom djelovanju nutraceutika, vrata za ovu kategoriju proizvoda su otvorena.

Izvor: http://www.nutraceuticalsworld.com/

 

Renarthro u kombinaciji s uljima bogatim omega-3-masnim-kiselinama najbolja je prirodna kombinacija protiv bolova i kronične upale. Za razliku od aspirina (Andola) Renarthro ne izaziva iritaciju želudca i druge nuspojave. Više o Renarthro proizvodima možete pronaći ovdje https://webshop.moj-artritis.com/renarthro/renarthro-60-kapsula

Comments powered by CComment