fbpx

Tko su radni terapeuti?

drka_za_odijevanje

Radni terapeuti su zdravstveni djelatnici koji svojom stručnošću i vještinom osposobljavaju pojedinca da nadiđe okupacijsko onesposobljenje te poveća neovisnost u svim aspektima života. Koristeći korisniku značajne i smislene aktivnosti dnevnog života (ADŽ), radni terapeut korisnika osposobljava za aktivno sudjelovanje u okupacijskom izvođenju, potiče ga na zadovoljavanje zahtjeva specifičnih životnih uloga te osigurava nadilaženje barijera koje kontekst okružja uzrokuje. Radno terapijskom intervencijom djeluje se na okupacijsku disfunkciju korisnika kroz uporabu korisniku smislenih aktivnosti (holistički pristup). Terapeut odabire strategiju intervencije prema potrebama, poteškoćama, sposobnostima, vještinama i interesima pojedinca (korisniku usmjereni pristup). Intervencija djeluje na probleme koje bolest, oštećenje ili hendikep uzrokuje u životu pojedinca (individualan pristup). 

Cilj djelovanja radnog terapeuta jest usvajanje „vještina življenja" radi postizanja maksimuma u izvedbi svakodnevnih aktivnosti, dobrobiti i kvaliteti života.

Osnovna nit vodilja radnom terapeutu u radu sa starijom osobom, jest osposobljavanje osobe (klijenta, pacijenta, bolesnika) za postizanje i/ili održanje maksimalnog stupnja neovisnosti potrebnog za svakodnevno funkcioniranje u vlastitom okružju (fizičkom, sociološkom, kulturološkom, institucionalnom).

pomagala

HRANJENJE

Poteškoće hvata, koje su rezultat promjena malih zglobova šake, ograničene pronacije/supinacije ili pokreta u laktu i ramenu mogu uzrokovati, primjerice, probleme pri uporabi pribora za jelo ili pri držanju šalice. Vrlo često sama težina šalice može biti problem.

ODIJEVANJE

Ovisno o stupnju ograničenja pokreta gornjih ekstremiteta, većina odjevnih predmeta može stvarati poteškoće. Primjerice, kod oštećenja zgloba ramena ili lakta (art. humeri, art. cubiti) dolazi do značajnih problema pri odijevanju preko glave (majica) ili preko ramena (košulja), zakopčavanja gornjih gumba košulje i stražnjeg zakopčavanja (grudnjak). Kada su prisutna oštećenja kuka ili koljena (art. coxe, art. genus) dolazi do poteškoća pri odijevanju hlača, suknje, čarapa, cipela. Kod oštećenja šake problemi će nastati pri zakopčavanju remena, gumba ili čak općenito kod oblačenja iz razloga što dolazi do smanjene snage u samoj šaci. Najčešća pomagala koja radni terapeuti preporučaju npr. drška za odijevanje, drška za oblačenje čarapa. Radni terapeut, također može korisniku preporučiti odjeću koja je lakša za odijevanje.

OSOBNA HIGIJENA

drska

Ograničenje pokretljivosti ramena i/ili lakta može uzrokovati probleme pri dosezanju leđa, stražnje strane vrata ili glave pri aktivnostima osobne njege (aktivnosti samozbrinjavanja). Kod težih oštećenja šake, osoba može imati problema pri pranju ruku i pranju zuba. Pranje kose jednako tako može biti jako otežano. Pomagala koja radi terapeuta u navedenim slučajevima ih preporuča su: drška sa spužvom na kraju, pomagalo za istiskanje paste za zube, češanj ili četkica sa produljenom drškom.

 

AKTIVNOSTI U KOJIMA JE POTREBNA POKRETLJIVOST ŠAKE

easylife_hvataljka

Slaba funkcionalnost šake i čitavog gornjeg ekstremiteta može, dakako, uzrokovati niz problema u aktivnostima dnevnog života. Neke od navedenih su pisanje, podizanje malih predmeta, baratanje sa prekidačima, otvaranje vrata (s uzdužnom ili kružnom kvakom), otključavanje vrata, baratanje s prekidačima na štednjaku, utičnicama.

Radni terapeut, kod problema pisanja, preporuča sljedeće zadebljana pomagala za pisanje, osoba koje imaju znatno ograničenu pokretljivost ramenog zgloba može koristiti prije navedenu dršku za odijevanje, kao pomagalo za baratanje sa prekidačima za svijetlo. Kod ostalih poteškoća može se koristiti zadebljanja ključa za lakše baratanje sa istim, prilagođene utičnice, pomagalo za sakupljanje stvari sa poda. 

Piše Saša Radić, bacc. radne terapije
Izvor: zagreb.hr

Comments powered by CComment