fbpx

chart

 Projekt gerontološki centri Grada Zagreba prvi puta prezentiran je 2004. u Skupštini Grada Zagreba, a idejni tvorci su Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, uz stručno-metodološku pomoć Centra za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Cilj Projekta je razvoj humanijih i racionalnijih oblika skrbi, što bi u praksi značilo omogućiti starijoj osobi što je duže moguće ostanak u krugu obitelji, susjedstva i u poznatoj okolini. To podrazumijeva, osim pomoći  u zadovoljavanju osnovnih zdravstvenih i egzistencijalnih potreba, i one aktivnosti čija je osnovna zadaća očuvanje preostalih sposobnosti u cilju prevencije nemoći. Važno je naglasiti da starenje - kao normalan dio životnog vijeka  svakog čovjeka - ne mora nužno biti sinonim za bolest i neaktivnost. Imajući na umu da starenje sa sobom nosi neke negativne posljedice po zdravlje, koje se pak mogu ublažiti ili izbjeći aktivnijim životnim stilom te povećati kvalitetu življenja, Projektom se želi naglasiti važnost  sportsko-rekreativnih aktivnosti u obliku aerobnih vježbi i medicinske gimnastike (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije i dr.). U cilju što kvalitetnijeg i aktivnijeg provođenja vremena organiziraju se različite kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti poput likovnih i keramičkih radionica, informatički tečajevi, plesne večeri, dramskorecitatorske grupe…

Nositelji Projekta gerontoloških centara Grada Zagreba su domovi za starije i nemoćne osobe kojima je Grad Zagreb osnivač, a veliku ulogu u realizaciji Projekta imaju brojni suradnici: Vijeća gradskih četvrti, centri za kulturu, organizacije civilnog društva (prije svega udruge umirovljenika), Crveni križ, Caritas, vjerske zajednice i župe.

2004. godine, kada je počela provedba Projekta, u rad su bila uključena 3 doma za starije i nemoćne osobe: Maksimir, Medveščak i Trnje. Sljedećih godina Projektu su otvorili svoja vrata i domovi Centar, Dubrava, Peščenica, Sveta Ana, Sveti Josip i Trešnjevka. Danas se možemo pohvaliti s ukupno 9 domova koji provode programe i aktivnosti Projekta.

Aktivnostima je pokriveno svih 17 gradskih četvrti, a provođenje se odvija na 50-tak lokacija. Godišnje se u program uključuje 7 000-10 000 korisnika za koje se brinu stručni timovi. Članove tima čine: socijalni radnici, radni terapeuti, medicinske sestre i njegovatelji, a po potrebi se uključuju i kinezioterapeuti, liječnici specijalisti (neurolozi, fizijatri, psihijatri) te pravnici.

Važno je naglasiti kako Projekt u cijelosti financira Grad Zagreb, a za naše starije sugrađane svi programi i aktivnosti su besplatni.

Projekt gerontološki centri Grada Zagreba provodi se kroz:

1. pomoć u zadovoljavanju egzistencijalnih potreba,

pomoć i njega u kući:

• organizirana prehrana (objedovanje u blagovaonici doma, samostalno odnošenje obroka, dostava obroka)

• obavljanje kućanskih poslova

• održavanje osobne higijene

• posudionica ortopedskih pomagala

2. savjetovališni rad i zdravstvenu preventivu

• savjetovanje:

Socijalno

psihološko

zdravstveno (internist, fizijatar, neuropsihijatar...)

pravno

• organizacija tribina i predavanja na različite teme

3. sportsko-rekreativne aktivnosti

• medicinska gimnastika (vježbe protiv osteoporoze, inkontinencije)

• aerobne vježbe

4. kulturno-zabavne i radno-kreativne aktivnosti

• pjevački  zbor, plesne večeri, dan poezije, dramsko-recitatorske

grupe...

• likovne, keramičke radionice...

• tečajevi osnova korištenja osobnog računala

5. informativnu djelatnost

• novinarska radionica

• izdavanje glasila

6. akcije i manifestacije

• obilježavanje državnih i međunarodnih blagdana i događanja

• sudjelovanje i organizacija u priredbama humanitarnog karaktera

2007. je provedeno istraživanje o utjecaju Projekta na kvalitetu života korisnika programa. Rezultat istraživanja pokazao je da od 602 ispitanika njih čak 77% redovito sudjeluje u rekreativnim aktivnostima. Znakovito je da je prosječna ocjena provođenja sportske rekreacije visokih 4,86 ako znamo da je pri ocjenjivanju raspon na skali bio od 1 do 5. Ujedno, gotovo je 80 posto ispitanika izrazilo mišljenje da sudjelovanje u aktivnostima doprinosi njihovom osjećaju veće socijalne uključenosti, dok čak 82% ispitanika kroz uključivanje u aktivnosti uspješnije zadovoljava svoje potrebe.

Korisnici su osobito istaknuli važnost socijalne komponente koju pruža svaki vid druženja i vježbanja kroz aktivnosti, poput rekreativno-medicinske gimnastike, izleta i plesa.

Detaljne obavijesti o sadržaju programa i aktivnosti te vremenu i

mjestu održavanju mogu se dobiti na sljedećim adresama ili putem

telefona:

CENTRI                                ADRESA                                              TELEFON

CENTAR                             Klaićeva 10                                        49 24 158

DUBRAVA                           Milovana Gavazzia 26                      28 51 552

MAKSIMIR                           Hegedušićeva                                  20 23 51 285

MEDVEŠČAK                     Trg Drage Iblera 8                            45 52 077

PEŠČENICA                       Donje Svetice 89                              23 58 505

SVETA ANA                         Islandska 2                                       66 70 792

SVETI JOSIP                       Dunjevac 17                                      37 45 537

TREŠNJEVKA                     Trg Slavoljuba Penkale 1               36 59 432

TRNJE                                  Poljička 12                                        61 19 455

Izvor; 

http://www1.zagreb.hr/vodics/Vodic_za_starije_gradjane.pdf

http://www.vcz.hr/lokalno-volontiranje/pretrazivanje-projekata/projekt-1658/

 

 

Comments powered by CComment