fbpx

Molitva

Ho’oponopono je drevni havajski proces rješavanja problema koji je prilagođen za današnje korištenje od strane Morrnah Nalamaku Simeona, Kahuna Lapa'au, koja je bila priznata kao 'Živuće Blago' Havaja u 1983.g.

Definicija Ho’oponopono kakvu smo je mogli naći na internetu je: "Ho'oponopono je proces otpuštanja toksičnih energija unutar nas samih kako bismo dozvolili utjecaj Božanskoga kroz misli, riječi, postupke i djela." Doslovno prevedeno "Ho'o" znači "uzrok", a "ponopono" znači: "savršenstvo".

Ho’oponopono molitva provodi se u tri koraka, a to su: Pokajanje, Oprost i Pretvorba

Jedna od glavnih karakteristika Ho’oponopono procesa je da osoba koja koristi proces prihvaća 100% odgovornost za problem koji želi riješiti. Kod tradicionalnih pristupa rješavanja problema ili liječenja, rješavatelj problema počinje sa vjerovanjem da je izvor problema u osobi koja ima problem, te vjeruje da je njegova odgovornost da pomogne osobi u premošćivanju problema. Međutim, da bi se postalo djelotvoran rješavatelj problema, rješavatelj mora biti spreman prihvatiti 100% odgovornost za kreiranje problematične situacije, tj. on mora biti spreman vidjeti da se izvor problema nalazi unutar samoga njega, a ne unutar osobe koja ima problem. Rješavatelji nikada ne primijete da, svaki puta kada postoji problem, oni su uvijek tamo!

Osjećajući se 100% odgovornim za ostvarivanje problema, omogućuje rješavatelju da bude 100% odgovornim za njegovo rješavanje. Korištenjem Ho'oponopono procesa rješavatelj je u mogućnosti pretvoriti negativne misli unutar sebe i osobe koja ima problem u savršene misli LJUBAVI.

Kako se negativne misli zamjenjuju sa pozitivnim mislima unutar rješavatelja problema i njegovoj obitelji, rođacima i precima, one se isto zamjenjuju u osobi sa problemom i njegovoj obitelji, rođacima i precima. Ho’oponopono proces omogućuje rješavatelju problema da radi direktno sa Originalnim Izvorom koji može pretvoriti negativne misli u LJUBAV.

U rješavanju problema korištenjem Ho’oponopono procesa, rješavatelj problema se povezuje sa Originalnim Izvorom, koji drugi zovu LJUBAV ili BOG. Dok je veza uspostavljena, rješavatelj problema tada priziva LJUBAV da pretvori negativne misli (memorije unutar Podsvjesnog uma) unutar njega koje se ostvaruju kao problem prvo za njega, a onda i za osobu sa problemom. Prizivanje je proces Pokajanja i Oprosta, od strane rješavatelja problema, npr: "Žao mi je za negativne misli unutar mene koje su uzrokovale problem za mene i za osobu koja ima problem, molim te oprosti mi."

Kao odgovor na Pokajanje i Oprost rješavatelja problema, LJUBAV počinje mistični proces Pretvorbe negativnih misli. U ovom duhovnom procesu ispravljanja, LJUBAV najprije neutralizira negativne emocije koje su uzrokovale problem, bile one srdžba, strah, ljutnja, krivica ili zbunjenost. U slijedećem koraku LJUBAV zatim otpušta neutralizirane energije iz misli, ostavljajući ih u stanju Praznine ili ISTINSKE SLOBODE. Nakon što su misli prazne i slobodne, LJUBAV ih tada popunjava samom sobom. Kao rezultat toga rješavatelj problema je obnovljen u LJUBAVI, a time i osoba koja ima problem kao i svi drugi upleteni u isti problem.

Čudo Ho’oponopono procesa je da počinjete vidjeti sebe nove u svakom novom trenutku, te ga počinjete sve više cijeniti, čišćenjem starih memorija ili obrazaca razmišljanja u Podsvjesnom umu, pomoću obnavljajućeg procesa LJUBAVI.

Ho’oponopono proces čišćenja

Sastoji se od tri elementa, a to su: Pokajanje, Oprost i Pretvorba (eng. transmutation). To je zahtjev pokrenut od strane Svjesnoga uma prema Božanskoj Inteligenciji da pretvori memorije koje se nalaze u Podsvjesnom umu u Prazninu (eng. void).

Prilikom Pokajanja, Svjesni um priznaje svoju odgovornost za kreiranje, prihvaćanje i akumuliranje memorija u svojem Podsvjesnom umu koje ponavljaju problem iznova i iznova. Zajedno sa Pokajanjem, Opraštanje je zahtjev Svjesnoga uma prema Božanskoj Inteligenciji da transformira memorije u Podsvjesnom umu u Prazninu. Svjesni um nije samo ožalošćen, već isto tako traži Božansku Inteligenciju za Oprost. Nakon toga Božanska Inteligencija neutralizira i otpušta memorije iz Podsvjesnoga uma u Prazninu. Pretvorba je moguća jedino od strane Božanske Inteligencije.

Ono što se događa je da Božanska Inteligencija uzima bolne misli i neutralizira ih ili čisti. Ne pročišćuju se osobe, mjesta ili stvari. Pročišćuju se energija koja je povezana sa tom osobom, mjestom ili stvari. Znači prvi korak Ho’oponopono procesa je pročišćavanje te energije. Nakon toga se događa nešto prekrasno. Ne samo da se energija neutralizira, isto tako ona se oslobađa, te ostaje potpuno nova prazna ploča. Budisti to nazivaju Praznina (eng. Void).

Da bi radili Ho’oponopono, nije potrebno da znate koji je problem ili greška. Sve što je potrebno je da primijetite problem koji Vi sami iskušavate fizički, mentalno, emocionalno, itd. Jednom kada ga primijetite, vaša odgovornost je da zadržite tu misao i emociju u glavi i smjesta počnete čistiti tu energiju, izgovarajući slijedeće rečenice u sebi:

"Žao mi je."
"Molim te oprosti mi."
"Hvala ti."
"Volim te."
Molitva koju je koristila osnivateljica Morrnah Nalamaku Simeona ide ovako:

"Božanski stvaratelju, oče, majko, sine, kćeri kao jedno... Ako smo Ja, moja obitelj, rođaci i preci uvrijedili tebe, tvoju obitelj, rođake i pretke sa mislima, riječima, postupcima ili djelima od početka naše kreacije do danas, mi tražimo tvoj oprost... Neka ovo očisti, pročisti, otpusti i prereže sve negativne memorije, blokade, energije i vibracije i pretvori ove neželjene energije u čistu svjetlost... Neka tako bude."

Kada radite Ho’oponopono proces, jedino što je važno je da održimo fokus na Božanskom. Potrebno je ostati fokusiran na povratku u Prazninu. Bez memorija. Bez programa. Praznina. Samo ako smo slobodni od vlastitih i kolektivnih memorija, samo tako možemo djelovati u trenutku, odnosno kroz Božansku Inspiraciju.

Kada se pojavi neka emocija ili osjećaj. Sve što možete raditi je, otpustiti taj osjećaj. I Čistiti. Čistiti. Čistiti. "Žao mi je.", "Molim te oprosti mi.", "Hvala ti.", "Volim te.", "Ti si prelijep/prelijepa." Odnosno, drugim riječima, raditi Pokajanje i Oprost, što će za rezultat imati Pretvorbu osjećaja koji su se pojavili i pretvarati ih u slobodu i LJUBAV.

Mnogi danas krenu u traženje odgovora na probleme tek kada im se dogodi nekakva fizička bolest ili kada ih na to potakne neki drugi fizički događaj. To je obično samo pokretač koji privuče našu pažnju da počnemo sa upoznavanjem dijelova sebe koji su vezani za taj problem. Međutim, kako upoznamo taj dio sebe koji je bolestan, sve više počinjemo primjećivati vezu između mnogih drugih dijelova našeg života i stavova koje imamo prema njima. Tek tada vidimo da postoje mnogi dijelovi nas koje treba čistiti.

Neki od primjera ili ideja za čišćenje su odnosi sa: roditeljima i precima, prijateljima, kolegama na poslu, faxu ili poznanicima, prostorima u kojem živimo, radimo ili provodimo vrijeme, planetom zemljom, nepravdom u svijetu, novcem (željom prema, neimaštini i sl.), osobama ili tipovima ljudi koje nas ljute, živciraju, čine ljubomornima, zavisnima, bijesnima ili izazivaju bilo kakvu drugu negativnu emociju, hranom (zdravom i nezdravom), cigaretama, ovisnosti (o emocijama, alkoholu, drogama...), strahovima, ratovima u svijetu, gladi, ekonomiji...vi nastavite dalje.

Ako krenemo svakodnevno sa samo nekima od ovih, to će biti i više nego dovoljno da napravi čudo u svijetu u kojem živimo.

Ho’oponopono – memorija ili Inspiracija

Djelovati možemo iz memorije ili iz Inspiracije. Memorija je mišljenje, Inspiracija je dozvoljavanje. Većina nas živi na temelju memorija. Njih jednostavno nismo svjesni jer smo u osnovi nesvjesni. Gledajući svijet na ovaj način, Božanska Inteligencija pošalje poruku odozgo prema dolje, u naš um. Međutim, ako se naše memorije odigravaju, za koje možemo reći da se kod većine skoro konstantno odigravaju, nećete čuti Inspiraciju, a kamoli djelovati u skladu s njom. Kao rezultat, Božanska riječ ne dolazi do nas, jer smo prezauzeti sa slušanjem starih navika i davno donesenih odluka u našim glavama da bi ih čuli.

Božanska inteligencija, Nadsvijest, Svijest, Podsvijest

Inspiracija dolazi od Božanske Inteligencije, ali memorija je program u nesvijesti ljudske vrste. Program je kao vjerovanje, programiranje koje dijelimo sa ostalima kada ga primijetimo u ostalima. Naš izazov je da očistimo sve programe tako da se nađemo nazad u Praznini (eng. Void), gdje smo u mogućnosti da primimo Inspiraciju.

Mnoge memorije dijelimo sa drugima. Kada primijetite nešto u drugima što vam se ne sviđa, to znači da to također imate u sebi samima. Vaš zadatak je da to očistite. Kada očistite u sebi, to će napustiti i drugu osobu isto tako. U stvari, u konačnici će napustiti čitav svijet.

Samo 15 bitova informacija je dostupno svjesnom umu, ali zato postoji 15 miliona bitova koji se događaju oko nas u svakom trenutku. Nismo u mogućnosti da razumijemo sve elemente koji se odigravaju u našim životima. Zato moramo pustiti. Moramo vjerovati.

"Žao mi je."
"Molim te oprosti mi."
"Hvala ti."
"Volim te."

Izvor članka: https://www.freedomtek.org/hr/huna/hooponopono.php

Comments powered by CComment